Beste lezer,

Samenwerken – dat doen we allemaal bij de overheid. En vaak staat dan ‘de opgave centraal’. Veel van die opgaven, zoals het tegengaan van klimaatverandering, de aanpak van het woningtekort en ook zaken als de inkoop van zorg en ondersteuning, gebeuren al snel op regionale schaal.

Dat is niet nieuw, maar het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe. Dat betekent onder andere dat bestuurders aan veel tafels moeten aanschuiven en dat het voor volksvertegenwoordigers soms knap lastig is om hun controlerende taak uit te voeren. En wat te denken van de burgers die eigen initiatieven ontplooien? En de jongeren die willen meedoen in regionale samenwerkingen?

Met de toename van het aantal regionale samenwerkingsvormen neemt ook het aantal onderzoeken en adviesrapporten over dit onderwerp toe. Vanuit Overheid van Nu doen we graag nog een duit in het zakje. Zonder advies, maar wel door te laten zien hoe het nou gaat in de praktijk. Welke vragen moet je (telkens weer) stellen om jouw programma tot een succes te maken? Hoe steken die samenwerkingsverbanden eigenlijk in elkaar? En welke strekken tot voorbeeld?  

We zijn net bezige bijen in al die samenwerkingsverbanden. En veel is nog niet goed geregeld. Maar, we vliegen wel!

Veel leesplezier,


Redactie van Overheid van Nu