Welke regionale samenwerking schiet je te binnen als jou wordt gevraagd naar een geslaagd voorbeeld? Die vraag stelden we aan een directeur, watergraaf en burgemeester.

Anno Wietze Hiemstra is als burgemeester van Aa en Hunze actief in vele vormen van regionale samenwerking. Meestal als voorzitter of lid van het bestuur. ‘We handelen nu nog steeds als één eenheid.’

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze

Wat is voor u een voorbeeld van een geslaagde regionale samenwerking en hoe heeft u het leren kennen?

‘In de coronacrisis hebben we nauw samengewerkt met alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Dat is een goed voorbeeld van geslaagde regionale samenwerking. Bestuurlijk hebben we veel afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over ondersteuning aan bedrijven en wel of geen terrassen. Zo konden we in Drenthe eenduidig handelen.’

‘Daarnaast heeft de veiligheidsregio Drenthe een belangrijke coördinerende rol gekregen. De bevoegdheden bleven daarbij zoveel mogelijk bij de gemeenten, maar we hebben wel de ambtelijke capaciteit gebundeld. Vanuit verschillende gemeenten zijn mensen vrijgemaakt en in één team geplaatst. Dat team stond dan weer tot ieders beschikking.’

‘Gedeelde urgentie en solidariteit zijn essentieel’

Wat maakt deze samenwerking bijzonder en geslaagd?

‘De urgentie was bijzonder. De noodzaak die we allemaal voelden om gezamenlijk op te trekken. Het is geslaagd, omdat we allemaal de noodzaak voelden om als eenheid te handelen. In het begin was het “verplicht”, maar toen de bevoegdheden weer lokaal kwamen te liggen zijn we hier toch mee door gegaan. En dat doen we nog steeds.’

Wat kunnen andere regionale samenwerkingsverbanden hiervan opsteken?

‘Tja, in deze samenwerking werd 1+1=3 gevoeld. Dat is lang niet het geval bij alle samenwerkingsverbanden. Bij deze samenwerking rond corona was de meerwaarde het commitment en de inzet van alle deelnemers. De les is misschien wel dat die mate van solidariteit cruciaal is. Daar moet je aan het begin van een samenwerking echt naar op zoek: is er genoeg meerwaarde van de samenwerking, waar zit die en hoe gaan we elkaar helpen tijdens de samenwerking?’