Beste lezer,

Dank je wel dat je aan dit magazine bent begonnen. Overheid van Nu is het platform voor professionals die interbestuurlijk samenwerken. Dat samenwerken is natuurlijk geen doel op zich. Wel is het een belangrijke voorwaarde om als overheden de grote maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen. En door meer als één overheid te werken, zijn overheden voor ondernemers, inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een betere partner. 

Van wie kun je leren, en wat kan je inspireren, om je eigen vakmanschap te vergroten? Bij Overheid van Nu vind je collega’s en wetenschappers, die hun vragen, observaties, inzichten, twijfels, ervaringen en resultaten delen. Dankzij hun betrokkenheid en vooral openhartigheid kunnen wij mooie verhalen maken. In dit magazine een bloemlezing. Sommige verhalen publiceerden we eerder, andere zijn spiksplinternieuw. 

Dat dit magazine half februari uitkomt, is geen toeval. Op 14 februari 2018 tekenden de overheden voor het Interbestuurlijk Programma (IBP). Nu het programma na de verkiezingen formeel tot een eind komt, worden er plannen gemaakt voor de komende jaren. De dag van de liefde is dus straks geen verjaardag van het IBP meer. Maar we roepen deze dag graag uit tot dag van de samenwerking!
En heb jij een idee voor een interessant verhaal om in die interbestuurlijke samenwerking beter te worden? Laat het ons weten en mail naar: ibp@minbzk.nl

Heel veel leesplezier en inspiratie, namens de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en BZK (namens het rijk),

Redactie Overheid van Nu

PS: De foto hierboven is eind 2019 gemaakt in de kamer van Sietske Poepjes (Gedeputeerde Fryslân). Aan tafel v.l.n.r. Pieter de Kroon (voorzitter Wijnjewoude Energieneutraal), Annet van der Hoek (Dagelijks Bestuur WetterskipFryslân), Ellen van Selm (burgemeester Opsterland) en Anko Postma (wethouder Opsterland). Het ging over hoe overheden beter kunnen samenwerken om initiatieven zoals Wijnjewoude Energieneutraal te helpen realiseren.